SMART doelstellingen formuleren voor inbound marketing

Inbound marketing biedt veel mogelijkheden, maar zoals elk project is het ook hier belangrijk om goede SMART doelen op te stellen. Bij aanvang van een campagne of project is het vaak nog onduidelijk welke doelstellingen er geformuleerd zijn.

De opdracht is vaak simpel geformuleerd: meer traffic, meer leads of meer klanten. Het is echter voor degenen die aan deze opdracht werken noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de verwachtingen. Een project aangaan zonder een duidelijke doelstelling te formuleren maakt het namelijk onmogelijk om goed bij te kunnen sturen en te evalueren.

Meer traffic kan bijvoorbeeld op veel verschillende manieren worden opgevat. Wordt er bedoeld om van 1.000 bezoekers naar 1.400 bezoekers te stijgen of van 1.000 naar 6.000 bezoekers? Voor het opstellen van de plannen - om het doel te realiseren - is het een wezenlijk verschil of het eerste of het laatste doel moet worden gehaald.

Maak dus vooraf duidelijke doelstellingen voor je  inbound marketing strategie. De marketingdoelstellingen moeten de organisatiedoelstellingen ondersteunen en moeten SMART geformuleerd worden.

Wil je meer weten over een goede contentstrategie en inbound marketing? Wij hebben een complete gids over inbound marketing voor je klaarstaan! Download hem gratis.

Download de complete gids over Inbound Marketing

SMART doelen

Wat is SMART?

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. SMART doelstellingen zijn concreet geformuleerde doelen die het mogelijk maken de strategie goed te kunnen evalueren.

Specifiek

Maak duidelijk wat je wilt bereiken en wat er wordt verwacht. Meer verkeer of meer leads genereren zijn niet duidelijk genoeg. Hoe specifieker het inbound marketingdoel geformuleerd wordt, hoe groter de kans op succes. Communiceer bijvoorbeeld ook waarom het doel belangrijk is, wie erbij betrokken zijn en welke beperkingen er zijn.

Meetbaar

Tegenwoordig wordt er (digitaal) ontzettend veel data bijgehouden en kunnen er veel KPI’s gemeten worden. Het is belangrijk om te bepalen welke KPI’s relateren aan de gestelde doelstelling om de voortgang inzichtelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatstaven te gebruiken bij inbound marketing:

  • aantal shares;
  • hoogte organisch verkeer;
  • aantal vertoningen/bereik;
  • conversiepercentage;
  • omzetwaarde;
  • aantal afspraken.

Acceptabel

De marketingdoelen moeten aansluiten bij de organisatiedoelen. Het is dus van belang dat het doel wordt ondersteund en geaccepteerd door alle stakeholders. Als niet iedereen achter het doel staat, wordt het moeilijk te realiseren. Er wordt dan bijvoorbeeld te weinig tijd of te weinig budget vrijgemaakt.

Realistisch

Een doel moet realistisch zijn en dus haalbaar voor het team. Kijk bij het opstellen naar de huidige resultaten en situatie van het bedrijf en de markt. Is er ruimte voor groei? Zijn de middelen binnen het bedrijf voldoende? Wat is het huidig aantal websiteverkeer? Hoeveel leads converteren wij momenteel? Door de huidige situatie goed te beoordelen kan bepaald worden of een doel realistisch is.

Tijdsgebonden

Door het benoemen van een tijdsbestek waarin de resultaten worden verwacht is het voor iedereen duidelijk binnen welke tijd het doel gerealiseerd moet zijn. Op die manier wordt de focus behouden.

Voorbeelden SMART doelen voor inbound marketing

Meer Traffic

SMART: Voor 1 juli 2019 het onbetaalde verkeer naar onze website verhogen met 40%, van 1.000 naar 1.400 bezoekers gemiddeld per maand.

Specifiek: Het onbetaalde verkeer naar onze website verhogen.

Meetbaar: Een stijging van 40% (van 1.000 naar 1.400)

Acceptabel: De stijging komt overeen met het doel om meer traffic te verkrijgen en draagt bij aan de organisatiedoelen. Iedereen staat achter een duurzame groei van websiteverkeer.

Realistisch: In Analytics zien we dat we het afgelopen half jaar zijn gegroeid van gemiddeld 750 naar 1.000 bezoekers per maand. Dus de groei van 1.000 naar 1.400 is niet onmogelijk.

Tijdsgebonden: Voor 1 juli 2019 wordt het resultaat verwacht.

Meer Leads

SMART: Voor het eind van Q1 in 2019 het gemiddelde conversiepercentage bezoeker naar lead verhogen met 150%, van 2% naar 5%.

Specifiek: Het conversiepercentage bezoeker naar lead verhogen.

Meetbaar: Een stijging van 150% (van 2% naar 5%)

Acceptabel: Iedereen is het ermee eens dat het conversiepad effectiever kan worden ingezet en staat achter het doel.

Realistisch: Momenteel worden bezoekers weinig enthousiast van irrelevante content die ze vinden op de website en hier liggen grote kansen, wat betreft personalisatie. Er zijn afgelopen tijd al enkele aanpassingen doorgevoerd en er was gelijk verbetering te zien in het conversiepercentage.

Tijdsgebonden: Voor het eind van Q1 in 2019 wordt het resultaat verwacht.

Meer Sales

SMART: 12 ingeplande offerteafspraken met leads realiseren in 2019.

Specifiek: Een aantal ingeplande offerteafspraken realiseren.

Meetbaar: 12 ingeplande offerteafspraken

Acceptabel: Om meer winst te behalen en te groeien als organisatie wil iedereen meewerken aan het behalen van meer offerteafspraken.

Realistisch: Door de laatste tijd meer activiteiten omtrent sales te verrichten, naast de traffic en leaddoelstelling zien we al een positieve verschuiving in het aantal afspraken. 12 is zeker realistisch.

Tijdsgebonden: In 2019 wordt het resultaat verwacht.

Uitgangspunt SMART marketingdoelen

De geformuleerde SMART marketingdoelen zijn een uitstekend uitgangspunt om de plannen en uitdagingen op te stellen die moeten gaan helpen het inbound marketing plan succesvol te maken . De hoofdzaak is uiteindelijk dat iedereen weet wat er bereikt moet worden en wat hier voor nodig is. Daarnaast is het door de gebruikte KPI’s een goed instrument om de prestatie meetbaar en inzichtelijk te maken.

Wil je meer weten over een goede contentstrategie en inbound marketing? Wij hebben een complete gids over inbound marketing voor je klaarstaan! Download hem gratis.

Download inbound marketing gids